amphioxi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphioxi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphioxi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphioxi.

Từ điển Anh Việt

  • amphioxi

    * danh từ

    số nhiều của amphioxus