amphiastral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphiastral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphiastral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphiastral.

Từ điển Anh Việt

  • amphiastral

    * tính từ

    thuộc thể hai sao