amorist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amorist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amorist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amorist.

Từ điển Anh Việt

  • amorist

    /'æmərist/

    * danh từ

    người đa tình; người si tình; người ham dục tình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amorist

    one dedicated to love and lovemaking especially one who writes about love