amoeboid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoeboid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoeboid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoeboid.

Từ điển Anh Việt

 • amoeboid

  /ə'mi:bɔid/

  * tính từ

  (thuộc) amip; di động theo kiểu amip

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amoeboid

  Similar:

  ameboid: like an amoeba (especially in having a variable irregular shape)