amnesty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amnesty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amnesty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amnesty.

Từ điển Anh Việt

 • amnesty

  /'æmnesti/

  * danh từ

  sự ân xá

  * ngoại động từ

  ân xá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amnesty

  a period during which offenders are exempt from punishment

  the formal act of liberating someone

  Synonyms: pardon, free pardon

  grant a pardon to (a group of people)

  Similar:

  pardon: a warrant granting release from punishment for an offense