aminobenzine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aminobenzine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aminobenzine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aminobenzine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aminobenzine

    Similar:

    aniline: oily poisonous liquid amine obtained from nitrobenzene and used to make dyes and plastics and medicines

    Synonyms: aniline oil, phenylamine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).