amelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amelia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amelia

    congenital absence of an arm or leg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).