alveoli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveoli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveoli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveoli.

Từ điển Anh Việt

 • alveoli

  /æl'viələs/

  * danh từ, số nhiều alveoli

  /æl'viəlai/

  hốc nhỏ, ổ

  (giải phẫu) túi phổi

  ổ răng

  lỗ tổ ong