almaty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almaty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almaty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almaty.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • almaty

    the largest city in Kazakhstan and the capital until 1998

    Synonyms: Alma-Ata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).