allosaur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allosaur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allosaur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allosaur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allosaur

    late Jurassic carnivorous dinosaur; similar to but somewhat smaller than tyrannosaurus

    Synonyms: allosaurus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).