alliaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alliaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alliaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alliaria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alliaria

    a genus of herbs of the family Cruciferae; have broad leaves and white flowers and long siliques

    Synonyms: genus Alliaria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).