alleyway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alleyway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alleyway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alleyway.

Từ điển Anh Việt

 • alleyway

  xem alley

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alleyway

  * kinh tế

  đường đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alleyway

  Similar:

  alley: a narrow street with walls on both sides

  Synonyms: back street