alkali-resistant lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali-resistant lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali-resistant lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali-resistant lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali-resistant lining

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp ốp chịu kiềm