alite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alite

  * kỹ thuật

  trích

  xây dựng:

  alit mạ nhôm

  alit thấm nhôm