alife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alife.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alife

    * kỹ thuật

    đời sống nhân tạo