alienage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alienage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alienage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alienage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alienage

    the quality of being alien

    Synonyms: alienism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).