alidade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alidade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alidade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alidade.

Từ điển Anh Việt

 • alidade

  /'ælideid/ (alidad) /'ælidæd/

  * danh từ

  (kỹ thuật) Aliđat, vòng (ngắm) chuẩn (máy đo đạc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alidade

  * kỹ thuật

  vòng chuẩn

  vòng ngắm chuẩn

  cơ khí & công trình:

  bộ ngắm chuẩn

  điện lạnh:

  chuẩn xích

  toán & tin:

  độ chuẩn xích

  thước đo giác độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alidade

  surveying instrument consisting of the upper movable part of a theodolite including the telescope and its attachments

  Synonyms: alidad

  surveying instrument used with a plane table for drawing lines of sight on a distant object and for measuring angles

  Synonyms: alidad