alexandre gustave eiffel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexandre gustave eiffel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexandre gustave eiffel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexandre gustave eiffel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alexandre gustave eiffel

    Similar:

    eiffel: French engineer who constructed the Eiffel Tower (1832-1923)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).