aletta jacobs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aletta jacobs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aletta jacobs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aletta jacobs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aletta jacobs

    Similar:

    jacobs: Dutch physician who opened the first birth control clinic in the world in Amsterdam (1854-1929)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).