aletris aurea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aletris aurea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aletris aurea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aletris aurea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aletris aurea

    Similar:

    yellow colicroot: colicroot with yellow-bracted racemose flowers; smaller than Aletris farinosa; southeastern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).