alecto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alecto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alecto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alecto.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alecto

    one of the three Furies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).