aldrovanda vesiculosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldrovanda vesiculosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldrovanda vesiculosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldrovanda vesiculosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aldrovanda vesiculosa

    Similar:

    waterwheel plant: floating aquatic carnivorous perennial of central and southern Europe, Africa, Asia, Australia having whorls of 6 to 9 leaves ending in hinged lobes for capturing e.g. water fleas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).