alborg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alborg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alborg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alborg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alborg

    Similar:

    aalborg: a city and port in northern Jutland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).