aalborg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aalborg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aalborg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aalborg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aalborg

    a city and port in northern Jutland

    Synonyms: Alborg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).