alben barkley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alben barkley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alben barkley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alben barkley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alben barkley

    Similar:

    barkley: United States politician and lawyer; vice president of the United States (1877-1956)

    Synonyms: Alben William Barkley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).