al-itihaad al-islamiya nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

al-itihaad al-islamiya nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm al-itihaad al-islamiya giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của al-itihaad al-islamiya.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • al-itihaad al-islamiya

    Similar:

    al itihaad al islamiya: a fundamentalist Islamic group in Somalia who initially did fundraising for al-Qaeda; responsible for ambushing United States Army Rangers and for terrorist bombings in Ethiopia; believed to have branches in several countries

    Synonyms: Islamic Unity, AIAI

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).