airwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airwoman.

Từ điển Anh Việt

  • airwoman

    /'eə,wumən/

    * danh từ

    nữ phi công

Từ điển Anh Anh - Wordnet