airscrew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airscrew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airscrew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airscrew.

Từ điển Anh Việt

  • airscrew

    /'eəskru:/

    * danh từ

    cánh quạt máy bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet