aio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aio

    * kinh tế

    biện pháp AIO