aguish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aguish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aguish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aguish.

Từ điển Anh Việt

 • aguish

  /'eigju:iʃ/

  * tính từ

  (thuộc) bệnh sốt rét; gây bệnh sốt rét

  mắc bệnh sốt rét

  thất thường, không đều, từng cơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aguish

  affected by ague