agrostis nebulosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrostis nebulosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrostis nebulosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrostis nebulosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agrostis nebulosa

    Similar:

    cloud grass: Spanish grass with light feathery panicles grown for dried bouquets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).