agrippina the younger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrippina the younger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrippina the younger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrippina the younger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agrippina the younger

    Similar:

    agrippina: wife who poisoned Claudius after her son Nero was declared heir and who was then put to death by Nero

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).