agni nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agni nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agni giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agni.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agni

    (Sanskrit) Hindu god of fire in ancient and traditional India; one of the three chief deities of the Vedas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).