aggroup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggroup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggroup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggroup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aggroup

    Similar:

    group: form a group or group together

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).