ageratum houstonianum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageratum houstonianum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageratum houstonianum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageratum houstonianum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ageratum houstonianum

    Similar:

    common ageratum: small tender herb grown for its fluffy brushlike blue to lavender blooms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).