agenise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agenise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agenise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agenise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agenise

    Similar:

    agenize: age or bleach flour with Agene (nitrogen trichloride)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).