afrl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afrl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afrl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afrl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • afrl

    Similar:

    air force research laboratory: a United States Air Force defense laboratory responsible for discovering and developing and integrating fighting technologies for aerospace forces

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).