aetobatus narinari nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aetobatus narinari nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aetobatus narinari giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aetobatus narinari.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aetobatus narinari

    Similar:

    spotted eagle ray: ray with back covered with white or yellow spots; widely distributed in warm seas

    Synonyms: spotted ray

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).