aesop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aesop

    Greek author of fables (circa 620-560 BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).