aesculus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesculus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesculus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesculus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aesculus

    deciduous trees or some shrubs of North America; southeastern Europe; eastern Asia

    Synonyms: genus Aesculus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).