aeschynanthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeschynanthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeschynanthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeschynanthus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeschynanthus

    a plant of the genus Aeschynanthus having somewhat red or orange flowers and seeds having distinctive hairs at base and apex

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).