aerobiological nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerobiological nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerobiological giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerobiological.

Từ điển Anh Việt

  • aerobiological

    xem aerobiology