aero- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aero- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aero- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aero-.

Từ điển Anh Việt

  • aero-

    tiền tố có nghĩa "không khí, không gian"