aepyornis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aepyornis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aepyornis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aepyornis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aepyornis

    Similar:

    elephant bird: huge (to 9 ft.) extinct flightless bird of Madagascar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).