aeneas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeneas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeneas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeneas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeneas

    a mythical Greek warrior who was a leader on the Trojan side of the Trojan War; hero of the Aeneid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).