advocacy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advocacy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advocacy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advocacy.

Từ điển Anh Việt

 • advocacy

  /'ædvəkəsi/

  * danh từ

  nhiệm vụ luật sư

  lời biện hộ của luật sư; sự bào chữa (cho ai)

  sự ủng hộ tích cực (một sự nghiệp)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • advocacy

  * kinh tế

  lời biện hộ của luật sư

  nhiệm vụ của luật sư

  sự ủng hộ tích cực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • advocacy

  active support of an idea or cause etc.; especially the act of pleading or arguing for something

  Synonyms: protagonism