adumbration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adumbration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adumbration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adumbration.

Từ điển Anh Việt

 • adumbration

  /,ædʌm'breiʃn/

  * danh từ

  sự phác hoạ, bản phác hoạ

  sự cho biết, lờ mờ; hình ảnh lờ mờ

  sự báo trước, điềm báo trước

  sự che chở, sự toả bóng, bóng tối, bóng râm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adumbration

  a sketchy or imperfect or faint representation

  Similar:

  prefiguration: the act of providing vague advance indications; representing beforehand

  Synonyms: foreshadowing