adriatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adriatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adriatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adriatic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adriatic

    an arm of the Mediterranean between Slovenia and Croatia and Montenegro and Albania on the east and Italy on the west

    Synonyms: Adriatic Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).