adonis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adonis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adonis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adonis.

Từ điển Anh Việt

 • adonis

  /ə'dounis/

  * danh từ

  (thần thoại,thần học) A-đô-nít (người yêu của thần Vệ nữ)

  người thanh niên đẹp trai

  (thực vật học) cỏ phúc thọ

  (động vật học) bướm ađônít

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adonis

  * kỹ thuật

  y học:

  cây phúc thọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adonis

  any handsome young man

  annual or perennial herbs

  Synonyms: genus Adonis

  (Greek mythology) a handsome youth loved by both Aphrodite and Persephone

  when Adonis died Zeus decreed that he should spend winters in the underworld with Persephone and spend summers with Aphrodite