adolescent river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adolescent river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adolescent river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adolescent river.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adolescent river

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sông mới phát triển

    sông trẻ